SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

30.04.2019

4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında 3243 işçi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilana çıkılmış ve KPSS puan şartı aranmayacağı ilanda belirtilen meslek kolları için 27 Şubat 2019 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır. 
Kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teslim etmiş olup; Evrak İnceleme Komisyonunca yapılan inceleme sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listeleri ekte yer almıştır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların meslek grupların ve sıra numaralarına göre sınav tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tüm adayların belirtilen tarih ve saatte belirtilen yerde hazır bulunması ilanen duyurulur.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
30.04.2019


Belge Teslimi Yapan Adaylardan Başvuru Şartlarını Taşıyanlara Ait Liste İçin TIKLAYINIZ

Sınav takvimi İçin TIKLAYINIZ