BATMAN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET ALIM PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İÇİN YAPILAN SINAV SONUÇLARI
28.03.2018
Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılanların sınav sonuçları İl Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan ilan panosunda yayınlanmıştır.

İlan Tarihi :
28.03.2018